پژوهشيار

 

 

در اين نرم افزار مدير هر گروه تحقيقاتي كه تصميم به انجام فرايندي در واحد پژوهش دانشگاه يا پژوهشكده داشته باشد ،  مي تواند پس از ثبت نام در اين سيستم و ثبت اطلاعات مربوطه بصورت Online روند تصميم گيري راجع به طرح، مقاله ، پايان نامه و ... را طي كرده و بررسي كند. در اين نرم افزار امكان تعريف واحدهاي وابسته و امكان نظارت آن واحدها بر طرح هايي كه مربوط به آنهاست وجود دارد.

ماژولهاي سامانه

 • ماژول طرح هاي تحقيقاتي

  اين ماژول براي مديريت طرح هاي تحقيقاتي از ارسال تا انتهاي فرايند قرارداد مي باشد. همه فرايندهاي موبوط به طرح از ارسال ، كارشناسي ، داوري و ساير موارد در سامانه پژوهشيار انجام پذير است

 • ماژول پايان نامه ها

  سامانه پايان نامه ها توانايي مديريت و هدايت پايان نامه هاي دانشجويي از ثبت ، داوري ، كارشناسي و تاييد در دانشكده و دانشگاه را دارد

 • مقالات

  در اين سامانه كه يكي از اجزاي پژوهشيار مي باشد توانايي مديريت مقالات و ثبت آنها و همچنين مديريت تشويق مقالات را دارد و ميتواند مقالات مربوط به هر فرد را مديريت ، داوري و كنترل كند

 • شركت در سمينارها

  اين ماژول كليه فرايندهاي مربوط به شركت در سمينارها اعم از داخلي و يا حارجي را پوشش ميدهد

 • شناسنامه علمي اعضا

  در اين ماژول شناسنامه علمي اعضا شامل همه المانهايي كه در ارتقاي اعضاي هيات علمي موثر هستند وجود داشته و فرايند داوري و نظارت آنها در سامانه انجام مي پذيرد

 • امكان دوزبانه بودن سامانه

  سامانه داراي قابليت كار به صورت دو زبانه بوده و مي تواند به صورت دو زبانه كار كند

 • رزومه اعضاي هيات علمي

  رزومه (CV) اعضاي هيات علمي در يك سيستم متمركز قابل ذخيره، بازيابي و گزارش گيري مي باشد

 • موتور جستجوي قدرتمند

  سامانه پژوهشيار داراي موتور قدرتمند جستجو بوده و ميتواند انواع گزارشات مورد نياز كاربران و مديران را پوشش دهي كند


چرا پژوهشيار را توصيه مي كنيم ؟

 

سرور هاي بر پايه لينوكس با بالاترين كيفيت و حداقل منابع مورد نياز و همچنين قابليت سازماندهي به صورت موازي ميتواند براي استفاده از سامانه در سازمانهاي بزرگ استفاده شود

 این سامانه به گونه طراحی شده تا در تمامی دستگاه های پر استفاده نظیر تبلت ها ، گوشی های موبایل و رایانه های خانگی به درستی و زیبایی نمایش داده شود .

 

 

این سامانه دارای یک پنل تنظبمات فارسی ، با صدها ابزار برای تغییر و شخصی قسمت های مختلف سامانه مي باشد

 

پژوهشيار داراي بسته كاملي براي مديريت پژوهش دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مي باشد

آخرین نمونه کارها


 

 

سامانه شامل 4 بخش مي باشد كه شامل طرح ها ، پايان نامه ها ، مقالات و CV اعضاي هيات علمي مي باشد.

 

شرح خدمات سامانه طرح ها به شرح زير است

ثبت نام مجري طرح در سامانه

امكان تغيير پروفايل كاربر توسط ايشان

امكان ثبت طرح تحقيقاتي  در يك قالب واحد ،  توسط مجري طرح

امكان ثبت طرح توسط دانشجوي مجري و انتقال آن به محيط ايشان

امكان ويرايش طرح توسط مجري طرح

ارسال طرح تحقيقاتي به دانشكده مربوطه

داوري طرح توسط مركز و يا دانشكده مربوطه

امكان ارسال طرح به داور ، توسط دانشكده ها براي انجام فرايند داوري

وجود سيستم مكاتبات مستقل در سامانه و ارسال پيامهاي مكاتباتي توسط كاربر به مجري

امكان مكاتبه با مجري توسط كارشناس و يا مدير دانشكده جهت تغيير در طرح و باز كردن همه و يا قسمتي از طرح جهت ويرايش

امكان ثبت صورتجلسات طرح توسط دانشكده يا مركز مربوطه

ثبت فرم داوري توسط داور و اعمال فرايند داوري

ثبت فرم كارشناسي توسط كارشناس طرح

امكان تاييد فرم اخلاق توسط دانشگاه به صورتي كه طرح هايي كه نياز به تاييديه اخلاقي دارند توسط دانشگاه تاييديه مربوطه را قبل از تصويب دريافت مي كنند

تهيه قرارداد اوليه طرح توسط سامانه

امكان انتصاب ناظر طرح به طرح ، توسط ادمين  سازمان مركزي

ارسال اتوماتيك گزارش طرح  به ناظر طرح ، پس از ارسال توسط مجري

اعمال نظارت توسط ناظر طرح و پر كردن فرم نظارت

تاييد پرداختي مرحله طرح توسط ادمين و يا كارشناس مربوطه

ارتباط سامانه با سامانه ايميل دانشگاه جهت ارسال ايميل

مشخص شدن مدت زمان داوري در سامانه براي ردگيري داوران با تاخير بالا

امكان ارسال پيامك اتوماتيك هنگام ارسال طرح به داور و ناظر

امكان ارسال پيامك اتوماتيك به محري هنگام مكاتبه با ايشان

امكان درج اطلاع رساني هاي مختلف در سامانه براي كاربران به صورت متن و فايل

لاگ در سامانه جهت ردگيري تغييرات انجام شده در هر قسمت از سامانه (LOG)

باز كردن طرح توسط مديران و كارشناسان طرح به صورتي كه صرفا قسمت خاصي از طرح توسط كاربر قابل ويرايش باشد

امكان استخراج گزارشات آماري سامانه به شرح زير

 • آمار تعداد طرح ها بر حسب مراكز
 • آمار مبلغ هزينه كرد طرح ها تا كنون بر حسب ميزان تاييد طرح ها
 • آمار تعدادي طرح ها در سطوح قبل از تصويب ، بعد از تصويب و ... به ازاي مراكز مختلف
 • امكان گزارش گيري تركيبي بر اساس فيلد هاي شاخص طرح ها
 • امكان مشاهده تعداد طرح ارسالي از طرف هر مجري
 • ميزان فعاليت داوران و مشاهده تعداد طرح تاخيري توسط هر داور
 • مشاهده ميزان فعاليت كارشناسان دانشكده ها و دانشگاهها به صورتي كه تعداد طرح در دست ايشان مشخص باشد
 • مشاهده مدت زمان پردازش طرح در سطح دانشكده ها و واكاوي تاخيرات

 

امكان مشاهده اطلاعات عمومي طرح ها بر اساس سياست دانشگاه روي صفحه اصلي سامانه

امكان اتصال سامانه به سامانه هاي پيامكي توسط وب سرويس جهت ارسال پيامك

 

 

شرح خدمات سامانه مقالات به شرح زير است

امكان ارسال مقاله آزاد توسط كاربر

دريافت مقاله به همراه اطلاعات تكميلي توسط كاربر مسوول بررسي مقاله در مركز مربوطه

بررسي مقاله و تعيين صحت عملكردي آن

انتصاب تاييديه به مقاله و ثبت ميزان امتياز مقاله

محاسبه ميزان امتياز مقاله توسط سامانه

اطلاع رساني تاييديه مقاله به كاربر ارسال كننده

ثبت مقاله در بانك مقالات سامانه و تاييد مشاهده مقاله مربوطه در وب سايت دانشگاه

امكان تعيين صحت مقالات بر اساس DOI به صورت برخط

 

 

شرح خدمات سامانه CV اعضاي هيات علمي به شرح زير است

 

امكان ثبت CV اعضاي هيات علمي

امكان اعتبار سنجي CV ثبت شده توسط كارشناس مربوطه

تاييد CV عضو هيات علمي توسط كارشناس دانشگاه و مشاهده تاييديه آن توسط مجري

مشاهده CV تاييد شده در سايت اصلي دانشگاه

ارسال تاييديه مربوط به CV به عضو هيات علمي توسط سامانه sms

امكان خروجي XML  از CV جهت ارسال به ساير سامانه ها

اقلام اطلاعاتي CV‌شامل موارد زير مي باشد

 • اطلاعات عمومي و استخدامي
 • كتاب
 • مقاله
 • سخنراني
 • پوستر
 • اختراع
 • اكتشاف

 

شرح خدمات سامانه پايان نامه ها به شرح زير است

در اين سامانه پس از ثبت نام توسط كاربر امكان انجام عمليات زير توسط كاربر وجود دارد

امكان ارسال پايان نامه به دانشكده يا مركز مربوطه

ثبت اطلاعات بدنه اطلاعاتي مربوط به پايان نامه در يك قالب ثابت

ارسال پايان نامه به دانشكده مربوطه

بررسي كارشناسي پايان نامه

داوري پايان نامه( در صورت نياز )

مكاتبه با دانشجوي پايان نامه توسط كارشناس

تعيين استاد راهنماي پايان نامه

تاييد پايان نامه توسط عضو هيات علمي مبني بر تاييد ايشان براي انجام فرايند استاد مشاوري

تاييد پايان نامه توسط استاد مشاور

ثبت پايان نامه در بانك پايان نامه هاي دانشگاه

مشاهده پايان نامه در صفحه اصلي دانشگاه پس از تاييد

امكان ايجاد خروجي XML از خلاصه پايان نامه