دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار : 2017/12/26

بروز رسانی سامانه پژوهشیار به آخرین ویراست و خروج از ویراست قبلی جزو مهمترین اهداف شرکت می باشد. دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاهها در حوزه علوم پزشکی، با بروز شدن سامانه ، امکان تولید انواع زیرسیستم ها و ساختارهای مختلف کاری در مجموعه خود را دارا می باشند.

 

در این دانشگاه کلیه فعالیتهای پژوهشی به صورت کاملا متمرکز توسط سامانه پژوهشیار انجام می پذیرد.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

برخی از مشتریان