معرفی شرکت

تاریخ انتشار : 2017/12/27

ما در گروه داده ورز پیوندبا تجربه ای که از سال ها پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمانی داریم، می دانیم که همه کسب و کار ها، در مسیری منحصربفرد گام بر می دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، شرکت گروه داده ورز پیوندرویکرد خود را پیاده سازی سیستم های سفارشی قرار داده است تا در مسیر موفقیت با مشتری همگام شویم.

 

آشنا برای هر کاربر

سفارشی سازی تأثیر چشمگیری بر راه اندازی و انطباق سریع تر سازمان با نرم افزار جدید دارد و باعث افزایش کارایی سیستم و رضایت کاربر خواهد شد. سیستم های سفارشی گروه داده ورز پیوندمتناسب با نیاز و شناخت کاربر پیاده سازی می شوند و رضایت مندی بیشتر کاربر نخستین هدف آن است.

 

سفارشی سازی، مقرون به صرفه ترین راه موفقیت

سیستم های اختصاصی، سیستم هایی هستند که توسط یک تیم برنامه نویسی مجزا، برای یک سازمان تهیه می شود. که این موضوع هزینه مالی و زمانی زیادی را به سازمان تحمیل می کند. سفارشی سازی سیستم های نرم افزاری گروه داده ورز پیوندبرای مشتریان با کاربردهای خاص، علاوه بر از استانداردها، باعث کاسته شدن از هزینه و زمان پیاده سازی می شود.

 

پوشش تمام نیازهای شما با انعطاف پذیری باور نکردنی

سازمان ها، در صنایع و ابعاد مختلف نیازمند ارائه راه حل های منعطف و متفاوت هستند که برای بقاء و توسعه از آن استفاده می کنند. چنین سازمان هایی برای انتخاب ابزارهای قابل سفارشی سازی باید مصمم تر باشند. سیستم های سفارشی گروه داده ورز پیوندبه شما این اطمینان را می دهد که در تامین جرئی ترین نیازهای کسب و کارتان یاریگر شما باشد.

 

یکپارچه با سایر سیستم های اطلاعاتی

استفاده روزمره از نرم افزارهای متفاوت برای رفع همه نیازهای کسب و کار، سازمان ها را ناگزیر به استفاده از ابزارهایی می کند که توانایی اتصال به این سیستم ها را داشته باشند و یا در حالت بهتر خود یک نرم افزار جامع و یکپارچه باشند. سیستم گروه داده ورز پیوندبا توانایی سفارشی سازی بستر مناسبی برای رفع این‌گونه نیازها است.

 

منطبق بر استانداردهای جهانی هر صنعت و همگام با فرآیندهای داخلی سازمان

هر صنعت با توجه به ماهیت آن، دارای یک سری فرآیندهایی است که تمامی کسب و کارهای فعال در آن صنعت کم و بیش از آن پیروی می کنند. از طرفی هر کسب و کار به صورت ویژه، زیر فرآیندهایی دارد که با فرهنگ سازمانی آن کسب و کار همسو شده است. سیستم سفارشی اشا، می تواند ضمن در اختیار گذاشتن فرآیندهای سازمانی استاندارد، فرآیندهای اختصاصی را نیز پیاده سازی نماید.

 

برخی از مشتریان