دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ انتشار : 2017/12/26

راه اندازی سامانه پژوهشیار در دانشگاه آزاد اسلامی از مهمترین افتخارات شرکت گروه داده ورز پیوند بوده که در قالب یک سامانه متحد کلیه زیر سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی اعم از واحدهای علوم پزشکی و واحد های غیر پزشکی را پوشش میدهد.

در این سامانه کلیه فرایندهای پژوهشی ، به طور کامل در سامانه پژوهشیار انجام شده و در گستره وسیهی همچون دانشگاههای کشور با ساختارهای متفاوت در کلیه دانشگاهها و طبق ساختار بومی هر دانشگاه و به صورت متمرکز راه اندازی شد.

در سیستم پیاده شده در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاههای بزرگ ، رده متوسط و دانشگاههای کوچک موجود در دانشگاه از یک درگاه می توانند کلیه فرایندهای کاری خود را انجام دهند.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

برخی از مشتریان