نوشته هایی با برچسب "فناوری"

مقاله مروری چیست؟

در هرمقاله ژورنال (Journal paper) یک یافته جدید علمی به طور کامل و شفاف بررسی می‌شود. در این نوع مقالات، مقایسه پژوهش جدید با پژوهش‌های پیشین انجام می‌گیرد و نتایج به صورت دقیق و مفصل توضیح داده می‌شوند. انواع مقالات مقالات اصلی (Original Paper یا Regular Research) مقالات مروری (Review Paper) مقالات از نوع Letter […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان