نوشته هایی با برچسب "پروژه ها"

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بروز رسانی سامانه پژوهشیار به آخرین ویراست و خروج از ویراست قبلی جزو مهمترین اهداف شرکت می باشد. دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاهها در حوزه علوم پزشکی، با بروز شدن سامانه ، امکان تولید انواع زیرسیستم ها و ساختارهای مختلف کاری در مجموعه خود را دارا می باشند.   در […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان